Aplikacja SIPTV

Aplikacja SIPTV 

Firma Samsung zaprzestała korzystania z aplikacji SIPTV ze sklepu Samsung Apps, a my pokażemy, jak ręcznie zainstalować aplikację SIPTV na telewizorze Samsung. Aplikację można zainstalować ręcznie, korzystając z poniższych opcji. Jak skonfigurować IPTV w Smart TV za pomocą aplikacji Smart IPTV (SIPTV)?

Telewizory Tizen (J/K/M/N/Q/R):

Musisz pobrać pliki ze strony internetowej SIPTV, a następnie skopiować plik do katalogu głównego dysku USB i włożyć go do gniazda USB telewizora. Upewnij się, że  katalog user-widget  znajduje się w katalogu głównym dysku USB. Aplikacja pojawi się na ekranie Moje aplikacje wśród innych aplikacji.

Telewizory inne niż Tizen (E/ES/F/H/HU/J4/J52):

Pobierz pliki ze strony internetowej SIPTV stworzonej specjalnie dla urządzeń innych niż Tizen i skopiuj plik do katalogu głównego dysku USB i włóż go do gniazda USB telewizora. Katalog  SmartIPTV  powinien znajdować się w katalogu głównym dysku USB. Aplikacja pojawi się na ekranie Samsung Apps wśród innych aplikacji.

Ważny!  Aplikacja  NIE  działa na  telewizorach z serii D  lub starszych telewizorach Samsung.

Polecenia zdalnego sterowania

 • P+/P- i strzałki – przełączaj strony, grupy, kanały i filmy
 • UP, UPx2 – pokaż aktualne informacje o programie
 • DÓŁ – pokaż historię kanału
 • SELECT (OK), CH LIST – załaduj listę kanałów w trybie odtwarzania
 • INFO, INFOx2 – pokaż aktualne informacje o programie
 • Klawisze numeryczne – wybór numeru kanału; „0”, PR CH – historia kanału
 • RETURN – ukryj listę kanałów i pasek informacyjny; Wróć do listy podstawowej
 • EXIT – wyjście z aplikacji
 • P.SIZE, TOOLS, EXTRA – zmiana proporcji strumienia/wideo
 • PLAY/PAUSE/STOP – odtwórz/wstrzymaj/zatrzymaj transmisję/wideo (wyjdź z odtwarzacza wideo)
 • PLAY (długie naciśnięcie) – włączenie/wyłączenie stałego paska informacyjnego
 • PLAY_PAUSE – odtwórz/wstrzymaj strumień/wideo; pokaż Grupy w menu kanału
 • TTX/MIX – włącz/wyłącz tryb 3D (Side-by-Side)
 • AD/SUBT – zmień ścieżkę napisów w strumieniu/wideo (jeśli są dostępne)
 • REC – włącz/wyłącz wejście DVB
 • CZERWONY – ustawienia na liście podstawowej; wybierz ścieżkę audio/HLS w strumieniu/wideo
 • ZIELONY, PRZEWODNIK – informacje EPG; wybierz tryb odtwarzania wideo
 • ŻÓŁTY – pokaż wszystkie kanały; zegar cyfrowy lub format obrazu w trybie odtwarzania (opcja w ustawieniach)
 • NIEBIESKI – pokaż Grupy; ustawienia w trybie odtwarzania

Zmiana języka dźwięku

Naciśnij przycisk CZERWONY, wybierz język, naciśnij OK, aby ustawić język, naciśnij ponownie OK (CZERWONY, Wstecz), aby ukryć okno.

Zmiana języka napisów (w filmach)

Naciśnij przycisk CZERWONY, a następnie przycisk ZIELONY lub po prostu naciśnij przycisk AD/SUBT, wybierz język, naciśnij OK, aby ustawić język, naciśnij ponownie (AD/SUBT, Wstecz), aby ukryć okno.